Polityka prywatności konta TIROLA

1. Administratorzy

1) UAB „TIROLA”
REGON: 302657873
Žalgirio g. 112A, Wilno, Litwa
Osoba odpowiedzialna za ochronę danych, tel. +370652196340, e-mail: duomenys@tirola.lt.

oraz

2) administrator serwisów społecznościowych Facebook, Inc.

W niektórych przypadkach przetwarzania danych wspólnie z administratorem platform działamy jako współadministratorzy danych zgodnie z art. 26 RODO.

UAB „TIROLA” (dalej – TIROLA) zarządza następującymi kontami w mediach społecznościowych:

Facebook:
https://lt-lt.facebook.com/pages/category/Company/Tirola-1522534481325464/

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/10952317/admin/

2. Odpowiedzialność administratorów serwisów

Możemy mieć jedynie ograniczony wpływ na przetwarzanie danych przez administratorów serwisów społecznościowych, m.in. na zarządzanie użytkownikami oraz publikację informacji. Tam, gdzie możemy mieć wpływ na ustawienia przetwarzania danych, w miarę możliwości nadzorujemy, by administrator serwisów społecznościowych ułatwił przetwarzanie danych z zakresu ochrony prywatności. Jednak w większości przypadków nie jesteśmy w stanie wpłynąć na przetwarzanie danych i nie wiemy, jakie dane przetwarza administrator serwisu społecznościowego.

Administrator serwisu zarządza całą infrastrukturą IT, ustala własne zasady ochrony danych oraz utrzymuje osobiście ustanowione relacje z Państwem jako użytkownikami (w przypadku zarejestrowanych użytkowników serwisów społecznościowych). Ponadto tylko administrator ponosi odpowiedzialność za dane konta użytkownika, do których my jako firma nie posiadamy dostępu.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez administratorów serwisów społecznościowych oraz możliwości wniesienia sprzeciwu można znaleźć w polityce prywatności konkretnego dostawcy:

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych na naszych kontach jest informowanie zarówno potencjalnych, jak i obecnych klientów o ofertach, produktach, usługach, nowościach oraz komunikacja z użytkownikami serwisów społecznościowych ww. zakresie, odpowiedzi na ich pytania, pozytywne i negatywne opinie. Podstawę prawną tworzy treść art. 6 ust. 1 lit. „f”, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub przez stronę trzecią, tzn. informowanie o swoich produktach oraz komunikacja. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania komentarzy, jeśli będzie to konieczne, m. in. w przypadku wpisów naruszających prawo bądź niezgodnych z prawem, wypowiedzi nawołujących do nienawiści, nieprzyzwoitych opinii (o wyraźnym charakterze seksualnym) lub załączników (m. in. zdjęć lub filmików), naruszających m.in. prawa autorskie, prawa innej osoby, postanowienia Kodeksu karnego bądź normy moralne. W razie potrzeby udostępniamy Państwa treści na naszym koncie i kontaktujemy się z Państwem za pośrednictwem serwisu społecznościowego.

4. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych

Zwykle nie przekazujemy danych, które uzyskaliśmy za pośrednictwem kanałów poufnych (m. in. w wiadomościach osobistych, listach lub e-mailach), stronom trzecim niezwiązanym z firmą TIROLA.

5. Przechowywanie danych

Wszelkie informacje osobowe, które docierają do nas w Państwa zapytaniach (m. in. w ramach składania propozycji, wyrażania pozytywnych bądź negatywnych opinii), zostają usunięte lub zmienione w anonimowe nie później niż w ciągu 90 dni od złożenia ostatecznej odpowiedzi.

Wpisy publiczne na naszych kontach i w naszej strefie czasowej pozostają w serwisach czas nieokreślony, chyba że usuwamy je ze względu na zaktualizowany temat główny, wpisy naruszające przepisy prawne lub zostają usunięte osobiście przez Państwo.

Nie mamy wpływu, gdy dane zostają usunięte przez samego administratora serwisu. Wówczas zastosowanie mają przepisy ochrony danych konkretnego administratora serwisu.

6. Współadministratorzy zgodnie art. 26 ust. 1 RODO

W przypadku niektórych relacji z administratorem sieci społecznościowych obowiązuje 26 ust. 1 RODO (współadministratorzy):

Stosując metody monitorowania aktywności użytkowników, wspólnie z administratorem serwisów społecznościowych działamy jako współadministratorzy. Takie monitorowanie jest stosowane niezależnie od tego, czy jesteś rejestrowanym użytkownikiem serwisu społecznościowego. Podstawą prawną do stosowania określonych metod monitorowania jest art. 6 ust. 1 lit. „f” BDAR. Zgodnie z powyższym postanowieniem, nasze dążenia do optymizacji pracy serwisu społecznościowego oraz konkretnego konta obserwującego są uważane za uzasadniony interes.

Więcej na temat odbiorców lub kategorii odbiorców danych, a także o czasie przechowywania danych oraz o kryteriach ustalania takiego okresu zawarto w polityce prywatności administratorów serwisów.

Informacja o ewentualnych możliwościach skorzystania z przysługujących praw do zakazania korzystania z metod monitorowana została zawarta w polityce prywatności administratorów serwisów.

Możemy jedynie częściowo wpłynąć lub wyłączyć statystyki dostarczane nam przez administratora serwisu społecznościowego. Staramy się, by nie dostarczano nam dodatkowych, nieobowiązkowych danych statystycznych.

Powinniście wiedzieć, że administrator serwisu społecznościowego może wykorzystać Państwa konto i dane behawioralne m.in. do analizy Państwa nawyków, relacji osobistych, pasji itp. W tym przypadku TIROLA nie może wpływać na przetwarzanie Państwa danych przez administratora serwisu społecznościowego.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

Informujemy, że przysługują Państwu następująca prawa:

  • dostępu do własnych danych osobowych i sposobu ich przetwarzania (prawo dostępu);

  • żądania sprostowania danych osobowych lub, w zależności od celów ich przetwarzania, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (prawo do sprostowania);

  • usuwania danych osobowych (z wyłączeniem przechowywania) (prawo do usuwania i do bycia „zapomnianym”);

  • żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia);

  • prawo do przenoszenia danych;

  • przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub na podstawie Państwa zgody, wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody jej cofnięcia w dowolnym momencie;

  • złożenia skargi do Państwowej Inspekcji Ochrony Danych.

Skorzystać z praw osoby, której dane dotyczą, można kontaktując się z nami poprzez podane dane kontaktowe.